Loading...
Loading...

Minggu, 08 Mei 2011

SASTRA MAUTAMA

SASTRA MAUTAMA

Sadurung sang surya endag
Sabilang semeng nyantos saniscara
Manabdabang raga jagi kasekolah
Ngulati paplajahan mangda wikan teken satra
Wikan ring sajeroning kauripan
Ngamargiang suadarma ring kauripan

Duaning….
Tanpa sastra sejroning palajahan
Pastika nenten tatas indik kauripan
Ngamargiang sajeroning suadarman
Tata susila kaagamaan
Patut kauningin

Tan bina kadi sang surya lan bulan
Sahananing sastra mautama
Nyuryanin sakancan genah
Ngewetuang galang manah liang
Sebet hilang ati girang
Ngamargiang suadarma dados sisia


Olih: I Made Juliadi Supadi, Nime: 2007.II.2.0019, No: 11, Kelas: VA

Tidak ada komentar:

Posting Komentar